آخرین اخبار :

آغاز پذیرش موسسه مدینه الولایه برای سال تحصیلی جدید

افتتاحیه بخش تخصصی مکالمه عربی

یکی از مهم ترین فعالیت های موسسه مدینۀ الولایۀ راه اندازی بخش تخصصی مکالمه ی عربی برای طلاب و اساتید ارجمند بوده است که افتتاحیه این قسمت با حضور حاج آقای شیرازی و استاد ابراهیم پور و دکتر منصوری و دکتر محمدی در دوم مهر ماه در مکان موسسه برگزار شد.

مطالب بیشتر

ورود به سایت