آخرین اخبار :

آغاز پذیرش موسسه مدینه الولایه برای سال تحصیلی جدید

ثبت نام سال تحصیلی 1401 – 1400

موسسه فقهی تفسیری مدینه الولایه برای سال تحصیلی 1400 – 1401 طلبه می‌پذیرد.

شرایط ثبت نام :

1- قبولی در آزمون ورودی متمرکز

2- قبولی در مصاحبه علمی، فرهنگی

3- اتمام پایه ششم با معدل 18 در فقه و اصول

4- حضور تمام وقت و شرکت در کلیه‌ی برنامه های موسسه

5- تعهد به عدم اشتغال در سایر مراکز حوزوی و دانشگاهی

جهت ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایید :

http://paziresh.ismc.ir

مطالب بیشتر

ورود به سایت