آخرین اخبار :

آغاز پذیرش موسسه مدینه الولایه برای سال تحصیلی جدید

جلسه ی هم اندیشی با مبلغین دهه ی اول محرم

با هماهنگی های صورت گرفته ار طرف مدیریت موسسه با ریاست عقیدتی و سیاسی ارتش ، طلاب و اساتید محترم موسسه در غالب گروه تبلغی و جهادی شاخه طوبی در دهه ی اول محرم به صورت گروهی در شهرک های مختلف ارتشیان در تهران و اصفهان جهت امر مهم و ضروری تبلیغ دین حضور پیدا کرده و روز دوشنبه در تاریخ 6/27 جهت همفکری و بیان نظرات و تجربیات مبلغان ، جلسه ای در مکان موسسه برگزار گردید.

مطالب بیشتر

ورود به سایت