آخرین اخبار :

آغاز پذیرش موسسه مدینه الولایه برای سال تحصیلی جدید

طرح مشاوره طلاب

تربیت اساتید انقلابی که از جهت علمی قوی باشند از دغدغه های مسئولین موسسه است. به جهت استیفای این امر طرحی تحت عنوان مشاوره طراحی و اجرا شده است. اساس طرح گروه های دو تا چهار نفره است که تحت اشراف طلاب مشغول در درس خارج اداره می شود. در این گروه ها ابتدا دروس هفته به مسئول مشاوره تحویل داده شده و همچنین به جهت ارتقای سطح علمی نکات جانبی متن بیان می گردد. این برنامه به صورت چهار جلسه در هفته برگزار می شود.

مطالب بیشتر

ورود به سایت