دیدار با حضرت آیت الله مصباح یزدی

اساتید و طلاب موسسه فقهی تفسیری مدینه الولایه با حضرت آیت الله مصباح یزدی دیدار کردند. آیت الله مصباح با اشاره به وضعیت جهان امروز فرمودند: در هیچ دوره تاریخی و برای هیچ امتی اسباب انحطاط و تنزل برای قشرهای مختلف تا این اندازه فراهم نبوده و عوامل تهییج غریزه جنسی که امروز برای افراد […]