برگزاری کارگاه ارتقای سطح اطلاعات و مهارت های طلاب

بخش مهمی از نیاز های طلاب در دروس رسمی حوزه وجود ندارد، به جهت فراهم کردن این نیازها، کارگاه ها و کلاس هایی توسط شورای معاونین موسسه تعیین شده است که در روزهای پنجشنبه به عنوان روز پژوهش و در طول هغته برگزار شده است. مختصری از عناوین کلاس ها و اساتید آن در ادامه […]

برگزاری کارگاه تفسیر

بحث تفسیر به دو صورت تئوری و کارگاهی برنامه ریزی شده است: در مرحله اول: طلاب با توجه به جزوه تفسیری نوشته شده و مصوب موسسه، با تفاسیر مختلف ادبی، روایی، تاریخی و… که بیش از 30 عنوان تفسیر است آشنایی پیدا می کنند و در ادامه با با روش کار با این تفاسیر و […]